ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - ISA TEST, DV POWER, WSTESTSYSTEMS, B2, INTERENG
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - METREL, FLIR, ACKSEN
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ - LPKF
WELLER ELECTRONICS Εξοπλισμός κόλλησης/αποκόλλησης πλακετών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BK PRECISION, SEFRAM, PEAKTECH, SIGLENT, SENTER, ECOPIA
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ - EUROMEX, ANDONSTAR
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ESD REECO, ANTISTAT
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - LUMASENSE, FLIR
ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ - LUMASENSE, FLIR
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - LUMASENSE
ΠΗΓΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ - LUMASENSE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ- EUROMEX
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - METREL, FLIR, ACKSEN / METREL - Όργανα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συσκευών, Πινάκων & Ανάλυσης Συστημάτων Διανομής Ισχύος / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Η S.K.TTESTING Ο.Ε. ήδη πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από το 2006 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στην Εμπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης και ελέγχου, επέκτεινε την πιστοποίηση της από την QMS CERΤ και στην διακρίβωση και ρύθμιση των Οργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Οίκου METREL, Σλοβενίας αλλά και όλων των οίκων κατασκευής.

 Τα ανωτέρω όργανα διακριβώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της METREL, η οποία είναι διαπιστευμένη κατά ISO/IEC 17025:2005.

 Όλος ο μετρητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας για τη διακρίβωση εξοπλισμού ιχνηλατείται σε διεθνή πρότυπο εξοπλισμό.

 Το πιστοποιητικό διακρίβωσης που εκδίδεται είναι αναλυτικό και αναφέρει τα ακόλουθα:

  • Όνομα και η Διεύθυνση της Εταιρείας. 
  • Περιγραφή του Οργάνου, τον αριθμός ταυτοποίησης / σειράς  και τον αριθμό του πιστοποιητικού.
  • Ημερομηνία παραλαβής του Οργάνου και ημερομηνία διακρίβωσης του.
  • Είδος των αποτελεσμάτων μέτρησης (με ή χωρίς ρύθμιση).
  • Πρότυπες συσκευές και ιχνηλασιμότητα των προτύπων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν σε Εθνικά Πρότυπα.
  • Παράμετροι που διακριβώθηκαν.
  • Ενδείξεις της πρότυπης συσκευής και ενδείξεις του υπό διακρίβωση Οργάνου.
  • Απόκλιση των ενδείξεων του υπό διακρίβωση Οργάνου σε σχέση με τη πρότυπη συσκευή.
  • Αβεβαιότητα των μετρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Συμπληρώστε λέξη ή φράση για να αναζητήσετε τα προϊόντα μας
TA NEA MAΣ

Copyright © SKT TESTING. All right reserved